TRAPPEKASSEELEMENTER

TRAPPEKASSEELEMENTER

BESKRIVELSE AF MULIGHEDER

Vi tilbyder flere muligheder i forbindelse med de forskellige trappeelementer.

LØBER

Vi tilbyder gelænder i både træ og metal. Til trærækværk har vi 5 forskellige modeller. Jf. Regler i TEK17, gelænderet skal være på begge sider af trappen.

TRE R20 STANDARD

TRE R5 ULTRA LIGHT

TRE R5 STANDARD

TRE OMEGA LIGHT

TRE OMEGA MASSIVE

METALL STANDARD
(Håndliste på væggen)

METALL STANDARD
(Gelænder på glasrækværk)

TRIN

Dette er en del af en trappe, der består af profilen og sti- grøret, og som gør det muligt at gå op eller ned fra en etage til en anden. Slidbanen er den øverste vandrette del af et trin, hvorpå foden bliver placeret. Stigrør er en lodret del mellem to slidbaner. Stigrøret understøtter slidbanerne og sikrer sikkerhedskrav i henhold til TEK17-kravene. Den sædvanlige tykkelse af slidbaner er 39 mm og afstanden mellem slidbanerne er ikke mindre end 10 mm for at sikre sikkerhedskrav. Slidbaner med en tykkelse på 80 mm kan bruges uden yderligere stigrør eller sikkerhedsstigrør. Dog kan maksimalt 180 mm anvendes til denne type trinhøjde.

SR39 – er et trin med en sikker- hedsstigrør, der normalt er 40-80 mm i højden og 30 mm fra trinnet foran. Fra trin sidekanter – 50mm. Sådanne trin skal bruges til trap- per med åben slidbane for at si- kre sikkerhedskrav. Det anbefales normalt at bruge en lukket streng med sådanne trin til at dække forskellige profil- og stigrør-di- mensioner fra siderne.

SR39L – det er et trin med L-for- mede sikkerhedsstigrør, som nor- malter40til80mmhøjeog39 mm tykke (svarer til profilhøjden). En sådan type trin bruges til trap- per med åbne trin for at give regu- lering med hensyn til sikkerhed. Dette er også en mere eksklusiv mulighed, da de forreste trin lig- ner massive 80 mm trin.

R14 – er et trin med stigrør, der dækker alt mellemrummet mel- lem trinene. Stigrørets tykkelse er 14 mm, 30 mm fra trinfronten. Sådanne trin bruges i lukkede trappeløsninger. Typisk anvendes lukkede stænger til sådanne trin for at skjule eventuelle synlige uligheder i trappens tykkelse og stubbe fra siden.

R39 – er et trin med stigrør, der dækker alt mellemrummet mel- lem trinene. Bredden på denne stigrør er 39 mm (svarer til profil- højden). En sådan type trin bru- ges til trapper med lukkede trin, normalt med en åben snit. Pro- fil- og stigrørets dimensioner er de samme, så trappens sider kan være åbne.

R39Z – er et trin med stigrør, der dækker alt mellemrummet mellem trinene. Tykkelsen på denne type stigrør er 39 mm. Stigrøret bevæ- ger sig ca. 7 til 14 grader ved at lave en Z-fra, når man kigger fra siden. Både lukkede og åbne strenge kan bruges til denne løsning.

80mm – er et massivt trætrin med en tykkelse på 80 mm, dvs. H. to gange tykkere end normalt trin. Denne type trin bruges til meget eksklusive trappeprojekter og afhænger meget af, hvor me- get plads trappen har. Det kræver fleksibilitet og plads for at desig- ne trapper med sådanne trin.

LED-BELYSNING

Baseret på typen af trin for hver model kan vi foreslå LED- lys til at belyse trinene ovenfra eller nedenfra. Der er også mulighed for at fremstille LED-lys i træ gelændere. Farver: varm hvid og neutral hvid.

LED-LYS NEDENFRA – Denne type LED anbefales kun til trin R39 eller Z på grund af design- problemer. Stripstangen er inte- greret på toppen af trinnet nær trinnet. Ved hjælp af en længde på LED-bjælke anbefales trinets fulde bredde ikke, da det kan forårsage blændende lys og ubehag, når du går på trappen.

LED-LYS OVENFRA – Denne type LED anbefales kun til SR39-, R14- eller 80mm-trin på grund af designproblemer. LED-stangen fræses på undersi- den af den faldende del af løbeo- verfladen. At kaste en længde af LED-bjælke hele trinets længde anbefales ikke, da det kan forårsa- ge blændende lys og ubehag, når man går op ad trapper.

LED-LYS I VÆG GELÆNDER – Denne type LED bruges hoved- sageligt på træ gelændere med en minimumsstørrelse på 40 x 60 mm. Gelændere kan belyses af LED-lys i næsten alle tilfælde, hvor der er installeret en passende strømforbindelse.

FORMER

Forskellige typer trapper giver en vis visuel tiltrækning og optager forskellige mængder plads i dit hjem. Når du vælger trappens form, skal følgende aspekter overvejes: ledig plads, brugsintensitet, komfort og sikkerhed.

L-FORM trappe, der drejer 90 grader enten i midten eller tæt- tere på den ene ende eller den anden. Landingen erstattes af “pie-formede” trin. Da der ikke er nogen mellemlanding, bruges L-formede trapper, når der ikke er plads nok til trapper med landing. Sådanne trapper er mere visuelt tiltalende, tager mindre plads og kan bruges i hjørnet af et rum.

L-FORM MED REPOS. Sådan trappe kan defineres som to ind- byrdes vinkelrette trapper forbun- det med en landing og roterende 90 grader, enten i midten eller tæt- tere på den ene eller den anden ende. Sådanne trapper er mere visuelt tiltalende og kan bruges i hjørnet af et rum. De er også let- tere at navigere, fordi landingen er bredere.

I-FORM. En lige trappe kan de- fineres som en, der har en en- kelt, lige trappe, der forbinder to niveauer eller etager i en bygning. Den lige flyvetrappe er kun mulig, hvis der er plads nok til at forbinde to niveauer ved en imaginær lige linje.

U-FORM. Trappe,derroterer180 grader, men landingen erstattes af “kageformede” trin. Da der ikke er nogen repos, bruges U-formede trapper, når der ikke er plads nok til trapper med landing. Sådanne trapper er visuelt mere tiltalende og har også tendens til at tage mindre plads.

U-FORM MED REPOS – sådan en trappe roterer 180 grader og kan defineres som to parallelle trapper forbundet med en repos i mellem. Lettere navigation på grund af den bredere landing, der afbryder trappen.

TRÆSORT

Træ af høj kvalitet bruges til alle trappeelementer (Klasse A og B). Fabrikken sikrer, at alt træ der bruges er inden for de krav, der er angivet i forhold til fugtighed i træet, hvilket igen reducerer risikoen for tørke revner. Enhver type træpa- nel kan fremstilles i massiv eller FJ-formet (FJ) form. Hvad er forskellen mellem massiv og FJ. Planker af massivt hårdttræ er lavet af et enkelt tykt stykke massivt træ. Fingersamlinger, også kendt som en kamforbindelse, er en træbearbejd- ningssamling lavet ved at skære et sæt komplementære, sammenlåsende profiler i to træstykker, som derefter limes. Den største fordel ved massivt træ er, at træet er det samme hele vejen igennem, så reparationer er relativt lette. De to vigtigste fordele ved fingersamling tømmer er lighed og dimensional stabilitet.

FYRRETRÆ

ASKE

EGETRÆ

TRÆFARVER

Vi tilbyder kun vores kunder testede plet, maling, lak eller olier af høj kvalitet. Derfor bliver alle vores trappeelementer kun lavet med kendte mærkevarer såsom Sherwin Williams eller Rubio Monocoat. Det er vigtigt at understrege, at hver type træ har en unik træstruktur, og at den samme farve ser anderledes ud på forskellige træsorter. Derfor skal de ovenfor angivne farver kun forstås som en grundlæggen- de information om farvernes muligheder. For at se den faktiske farve anbefaler vi at du kontakter en af vores offi- cielle repræsentanter hvor du kan få et farvekort over farver med forskellige træsorter. Al maling er sikret ved strenge produktionsstandarder. Vores trapper har 2-3 lag maling / plet, afhængigt af hvor godt træet absorberer farve. På anmodning kan vi også levere trapper, der er ubehandlet eller dækket med kun klar lak.

SHERWIN WILLIAMS FARGEBEIS

NSL192-05402
NSL 190-00405